fbpx
Grimstad Bokseklubb

Årsmøte

Grimstad Bokseklubb innkaller til årsmøte: 5.3-2021 kl 17:00 Adresse: Hauslandveien 6. 4870 Fevik Innkallelsen er kunngjort på våre internettsider. Forslag som ønskes behandlet må sendes skriftlig til styret, senest 1 uker før årsmøtet: Mail: grimstadbk@gmail.com Saksliste: Godkjenne innkalling. Informere om stemmeretten. Godkjenne de fremmøtte. Velge dirigent. Velge sekretær for årsmøte. Godkjenne regnskap for 2020. Godkjenne sesongrapport for 2020/21. Godkjenne budsjett…Continue readingÅrsmøte