fbpx
Grimstad Bokseklubb

Årsmøte

Årsmøte Grimstad Bokseklubb innkaller til årsmøte: 29.03-2020 kl 15:00 Adresse: GBK sine klubblokale. Frivoldveien 11-13. 4877 Grimstad Innkallelsen er kunngjort på våre internettsider. Forslag som ønskes behandlet må sendes skriftlig til styret, senest 1 uker før årsmøtet: Mail: grimstadbk@gmail.com Saksliste: Godkjenne innkalling. Informere om stemmeretten. Godkjenne de fremmøtte. Velge dirigent. Velge sekretær for årsmøte. Godkjenne regnskap for 2019. Godkjenne sesongrapport…Continue readingÅrsmøte