fbpx
Nyheter

Årsmøte

Grimstad Bokseklubb  innkaller til årsmøte: Onsdag 28.03-18 kl 19.00 Adresse: Ebbelsgt 3, 4876 Grimstad. Innkallelsen er kunngjort på våre internettsider . Forslag som ønskes behandlet må sendes skriftlig til styret, senest 1 uker før årsmøtet: http://www.grimstadbk@gmail.com Saksliste: 1. Godkjenne innkalling. 2. Informere om stemmeretten. 3. Godkjenne de fremmøtte. 4. Velge dirigent. 5. Velge sekretær for årsmøte. 6. Godkjenne regnskap for…Continue readingÅrsmøte